fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН EASYSTORE.BG

 

Моля внимателно да се запознаете с общите условия, прилагани в www.easystore.bg.

Настоящите общи условия уреждат търговските взаимоотношения между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ на онлайн магазина EASYSTORE.BG

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ТЪРГОВЕЦА:

Онлайн магазина е собственост и се администрира от “Атернативен сайт” ЕООД с ЕИК: 202454594, ДДС: BG202454594,
Седалищен адрес гр. София, ж.к. Люлин 2, бл. 229,вх. Б, ап. 65.

Офис адрес на който се осъществява дейността: гр. София, ж.к. Люлин 5, бл. 516вх. Б, ап. 35.
Данни за контакт: телефон +359 (0898) 217 187, e-mail: info@easystore.bg

2. ПОТРЕБИТЕЛ:

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко Юридическо или Физическо лице, което абсолютно безплатно зарежда и разглежда продуктите и информацията публикувана в онлайн магазина EASYSTORE.BG.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.1. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право безплатно да зарежда и разглежда продуктите и информацията публикувана в онлайн магазина EASYSTORE.BG.
1.2. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право допълнително да се информира за продукти или услуги предлагани в онлайн магазина EASYSTORE.BG чрез директна телефонна връзка с дежурният оператор.
1.3. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се информира по всяко време онлайн за състоянието на своята поръчка в раздел “Проследяване на поръчка”, като за идентификация използва предоставеният му идентификационен № на поръчката и посоченият при своята регистрация e-mail.
1.4. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право при доставка да откаже да приеме своята поръчка, ако тя се различава по вид, описателни параметри и количество.
1.5. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да отправи в 14 дневен срок от получаването на продукта писмено заявление с искане за рекламация и да върне закупеният продукт и придружаващите го официални документи (фактура, касова бележка или официална разписка от куриера) до ТЪРГОВЕЦА за своя сметка и при условия, че върнатият продукт не е бил използван, повреден и е с запазен търговски вид и оригинална опаковка.
1.6. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да поиска да замени закупения продукт в 14 дневен срок от получаването на продукта, за друг или по скъп с доплащане при условия,че върне закупеният продукт и придружаващите го официални документи (фактура, касова бележка или официална разписка от куриера) до ТЪРГОВЕЦА за своя сметка. Върнатият продукт не е бил използван или повреден и е с запазен търговски вид и оригинална опаковка.
1.7. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже в 3 дневен срок от получаването на продукта и да поиска възстановяване на заплатената сума, при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯ върне закупеният продукт и придружаващите го официални документи (фактура, касова бележка или официална разписка от куриера) до ТЪРГОВЕЦА за своя сметка. Върнатият продукт не е бил използван или повреден и е с запазен търговски вид и оригинална опаковка.
1.8. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се обърне за съдействие към Комисията за Защита на Потребителите (КЗП) / 0700 111 22 и на e-mail: info@kzp.bg/ в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не постигне споразумение с ТЪРГОВЕЦА и е убеден, че неговите права като потребител са нарушени.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯ НЯМА ПРАВО

2.1. Да копира или сваля съдържание (текстове и снимков материал) от онлайн магазина EASYSTORE.BG.
2.2. Да поиска стартиране на процедура а рекламация, след срока определен в раздел II, точка 1, подточка 1.5.
2.3. Да поиска замяна на закупения продукт, след срока определен в раздел II, точка 1, подточка 1.6.
2.4. Да се откаже от закупеният продукт и да поиска възстановяване на сумата, след срока определен в раздел II, точка 1, подточка 1.7.
2.5. На рекламация, замяна и възстановяване на заплатената сума, независимо от срока при условие, че продукта е бил използван от ПОТРЕБИТЕЛЯ, видно е повреден или с нарушен търговски вид и незапазена цялост на оригиналната опаковка, както и при липса на придружаващите документи (фактура, касова бележка или официална разписка от куриера).
2.6. На възстановяване на сумата заплатена за куриерски услуги, тъй като тя се заплаща директно на куриерската компания, която не е пряка страна в създадените търговските взаимоотношения между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦА.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. ТЪРГОВЕЦА ИМА ПРАВО

1.1. Да променя настоящите общи условия.
1.2. Да допълва, променя, актуализира и изтрива продукти, описателна информация, цени, условия при поръка, информация за срокове за доставка, условия и методи за доставка при необходимост и своя преценка.
1.3. Да създаде, поддържа и изпраща newsletter до ПОТРЕБИТЕЛИ изрично потвърдили своето съгласие.
1.4. Да удължава срока за доставка с до 7 работни дни при възникнала необходимост и независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства, за което ПОТРЕБИТЕЛЯ ще бъде уведомен по телефон или e-mail.
1.5. Да приеме и да извърши оценка на подадени заявления за рекламация, замяна и възстановяване на заплатени суми и да предостави своето писмено решение в срок до 30 календарни дни от получаването на заявленията.
1.6. Да откаже да стартира процедира по рекламация, след изтичане на определеният срок и при неспазени условия, съгласно раздел II точка 1 подточка 1.5.
1.7. Да откаже да замени закупен от ПОТРЕБИТЕЛЯ продукт, след изтичане на определеният срок и при неспазени условия, съгласно раздел II точка 1 подточка 1.6.
1.8. Да откаже да възстанови заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, след изтичане на определеният срок и при неспазени условия, съгласно раздел II точка 1 подточка 1.7.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

2.1. Да поддържа актуална информация в онлайн магазина EASYSTORE.BG.
2.2. Да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ с допълнителна информация за продукти, условия, цени, срокове за доставка.
2.3. Да спазва срокове и изпълнението на условията определени в настоящите общи условия.

 

IV. РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ

За да я заяви покупка на продукт всеки потребител е задължен да регистрира свой профил, който лично администрира и в който може да следи своите поръчки.
При регистрацията се събират следните лични данни:

• Име и фамилия
• Адрес за доставка
• Актуален телефон
• E-mail

Целите за които се използват предоставените лични данни са за заявяване и доставка на вашата поръчка.
За целите на доставката ТЪРГОВЕЦА предоставя вашите лични данни : имена, телефон и адрес на куриерската компания партньор.

 

V. ПОРЪЧКА

Онлайн магазин EASYSTORE.BG приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.

1. СТЪПКИ ПРИ ПОРЪЧКА

1.1. Избор на продукт, количество, при наличие на варианти посочване и на вариант.
1.2. При кликване върху активния бутон КУПИ избраният продукт отива в количката.
1.3. След което ПОТРЕБИТЕЛЯ може да продължи да избира и други продукти, които да поръча или да продължи към преглед на поръчката, като кликне върху бутона ПРЕГЛЕД НА КОЛИЧКАТА.
1.4. В тази стъпка ПОТРЕБИТЕЛЯ може да актуализира количества, да премахне отделни продукти, да добави код за отстъпка и да актуализира съдържанието на количката.
1.5. След като ПОТРЕБИТЕЛЯ е прегледал количката и е готов със своя избор , преминава към завършване на своята поръчка, като кликва върху бутона ПРОДЪЛЖИ КЪМ ПЛАЩАНЕ.В тази стъпка ПОТРЕБИТЕЛЯ проверява коректността на данните за фактура и доставка, посочва метода за доставка до врата (адрес) или до офис на куриерската фирма избира метод на плащане: НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, БАНКОВ ПРЕВОД, С ДЕБТНА ИЛИ КРЕДИТНА КАРТА.
1.6. Следващата стъпка е изчисляване на цената за доставка с кликване върху бутона ИЗЧИСЛИ ЦЕНА
1.7. Предпоследна стъпка е запознаване с общите услови, деклариране на съгласие и завършване с бутона ПОРЪЧВАНЕ.

 

VI. ЛИНК КЪМ ИНСТИТУЦИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При наличие на спор относно извършена покупка, за която не е постигнат консенсус между страните на сделката /покупката/ съгласно чл. 181н ал.4, може да потърсите съдействие на:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show